Stavební CAD projekt
 

Vítěz v kategorii Ocelové konstrukce (2013)


Projekt: Qatar Steel - Electric melting plant
Firma: HESCON s.r.o.
Soutěžící: Ing. Erik Hrnčiar a kolektiv
Kategorie: Ocelové konstrukce (2013)


Další obrázky


Popis projektu:

Jedná sa o oceľovú konštrukciu v oceliarskom závode Qatar steel v Qatare. Na základe požiadavky slovenského dodávateľa konštrukcie sme spracovávali dielenskú dokumentáciu oceľových konštrukcií. Konštrukcia sa zhotovovala na Slovensku, kde následne prebiehala predmontáž po častiach. Po overení geometrie sa konštrukcia demontovala a vyskladňovala do prepravných kontajnerov. Použitím 3D softwaru Advance Steel 2011, vrátane režimu "Multi-User" na dielenskú dokumentáciu prebehla predmontáž bez problémov. Neboli zaznamenané žiadne disproporcie.

Vzhľadom na požadovanú technológiu vznikla veľmi zaujímavá ale aj veľmi členitá konštrukcia. V pôdoryse zaberá plochu s rozmermi 31,6 m x 50,2 m. Celková výška je 53,8 m, z toho 45,0 m nad terénom a 8,8 m pod  terénom. V miestach zásobníkov slúžili technologické zariadenia aj ako nosná konštrukcia. Kvôli jednoduchšej orientácií pri detailovaní sa zaviedli pracovné názvy jednotlivých podčastí pomenovaných podľa názvu technológie (Alloys bin, CDRI bin, EAF tower, LF tower, ...). Celková hmotnosť konštrukcie spolu so zásobníkmi presiahla 740t.
Profil firmy:

Spoločnosť HESCON s.r.o. je projekčná a statická kancelária so sídlom v Trenčíne (Slovenská republika), ktorá bola založená Ing. Erikom Hrnčiarom - autorizovaným stavebným inžinierom.
Poskytujeme svojím zákazníkom KOMPLEXNÉ PROJEKČNÉ SLUŽBY od samotnej štúdie až po realizačný projekt. Nosné konštrukcie stavieb vieme dopracovať až do výrobnej dokumentácie.
Hlavnou oblasťou firmy je špecializácia sa na STATIKU STAVIEB. Pri projektovaní používame najmodernejší software pre projektovanie v 3D. Zameriavame sa hlavne na pozemné stavby, ako sú priemyselné a občianske výstavby, obchodné centrá alebo rôzne halové objekty, technologické konštrukcie a pod.
Sme členom národných komôr SKSI, SSOK, ale aj rôznych iných európskych, ako sú česká - ČAOK, nemecká - DSTV, švajčiarska - SZS, či americkej komory pre oceľové konštrukcie - AISC.
Cena kategorie Ocelové konstrukce (2013) :
Graitec